Huisregels

 

Voor een goede verstandhouding tussen patiënt en arts.

Uw huisarts is iedere werkdag, behalve woensdag, tussen 8 en 8:30 uur en tussen 17 en 18 uur telefonisch te bereiken voor resultaten van onderzoeken, aanvragen van huisbezoeken, boeken van afspraken, en alle andere vragen.

Buiten dit tijdsbestek beantwoorden wij enkel vragen die op dat ogenblik medisch dringend zijn. Deze regeling is absoluut nodig om de consultaties en huisbezoeken efficiënt en sereen te laten verlopen. Elke patiënt die op consultatie komt, verdient onze ongestoorde aandacht.

Na 30 jaar duo-praktijk wordt deze praktijk terug een solo-praktijk vanaf 04/09/21. Dit betekent dat een patiëntenstop noodzakelijk is. Vanaf heden zou ik u willen vragen om bij een volle agenda een weg te zoeken naar andere collega's in de buurt. U vindt ze bij de Kring Huisartsen Oost-BRAbant op: www.khobra.be.

Ik heb een vaste samenwerking met volgende collega's:

Dr Sophie Opsomer en Dr Phoebe Van der Donckt te Tildonk, zie websites.mijndokter.be/feniks

Elke woensdag kunnen zij, met inzage in uw medisch elektronisch dossier, u ontvangen te Tildonk. Ook op andere weekdagen kan u bij hen terecht in Tildonk.

Indien u verder deze of andere artsen wenst te consulteren, kan u laagdrempelig uw dossier laten opvragen door de betrokken arts en veranderen van huisarts. Ik stuur het dossier dan elektronisch door.

Contact opnemen met uw dokter via sociale media of GSM is geen goed idee. Facebook levert geen goede geneeskunde op. Face-to-face is de enige manier van werken toegelaten door de medische plichtenleer. Tele-geneeskunde leidt niet naar oplossingen. Als uw dokter u aanvullende informatie bezorgt, en dat om praktische redenen per e-mail doet, is dit geen vrijgeleide om ook per e-mail opdrachten uit te delen of consultaties op te starten.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die met de waarheid stroken. Vraag dus niet wat niet kan. Het zou niet bijdragen tot een goede verstandhouding. Voorschriften en getuigschriften mogen enkel op naam van de juiste persoon geschreven worden.

Een afwezigheidsbriefje dient om een afwezigheid wegens ziekte te wettigen, na een onderzoek door de dokter. Andere redenen voor afwezigheid dan ziekte worden niet door uw arts geschreven (bijv. vakantie, treinstaking, ...). Dit zijn welwillendheidsattesten en bij wet verboden. Als bij ziekte geen klinisch onderzoek heeft plaatsgevonden, dan kan uw arts enkel een dixit-attest schrijven. Een dixit-attest is een verklaring waarin afwezigheid om medische redenen louter op verhaal van de patiënt gewettigd wordt.