Dringende hulp & wachtdienst

 

Wat te doen bij problemen die niet kunnen wachten.

Bij levensbedreigende situaties en verkeersongevallen: Bel 112 en volg de instructies van de hulpdiensten.

Bij ernstige verwondingen en breuken: Begeef u naar de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Kan u het slachtoffer niet verplaatsen, bel altijd het nummer 112 en volg de instructies van de hulpdiensten.


Op weekdagen tussen 8 en 19 uur, kan u ons voor dringende medische hulp bellen op nummer 016 60 67 00. Kom nooit naar de praktijk zonder voorafgaand telefonisch contact, ook niet voor dringende hulp.

Op weekdagen voor 8 u of na 19 u, in het weekend of op feestdagen belt u voor dringende hulp het centraal telefoonnummer 1733 van de wachtdienst. In de week wordt u verder geholpen door een lokale huisarts van wacht. In het weekend kan u terecht op de huisartsenwachtpost.

Website: www.wachtpostleuven.be.

Weekenddagen: van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 8 uur.

Feestdagen: van vooravond 19 uur tot volgende morgen 8 uur.

Op brugdagen: doorlopend.

Adres: Justus Lipsiusstraat 36 te 3000 Leuven.


Nog meer informatie over dringende hulp en crisissituaties:

Apotheek van wacht: tel. 0903 99 000 of www.apotheek.be

Tandarts van wacht: tel. 0903 39 969 of www.tandarts.be

Antigifcentrum: tel. 070 245 245 of www.antigifcentrum.be

Zelfmoordlijn: tel. 1813 of www.zelfmoord1813.be

Tele-Onthaal: tel. 106 of www.tele-onthaal.be

Crisisopvang: tel. 078 150 300 of www.caw.be

JongerenAdviesCentrum: tel. 078 150 300 of www.jac.be

Intrafamiliaal geweld: tel. 1712 of www.1712.be