Dringende hulp & wachtdienst

 

Wat te doen bij problemen die niet kunnen wachten.

Bij levensbedreigende situaties en verkeersongevallen: Bel 112 en volg de instructies van de hulpdiensten.

Bij ernstige verwondingen en breuken: Begeef u naar de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Kan u het slachtoffer niet verplaatsen, bel altijd het nummer 112 en volg de instructies van de hulpdiensten.

Op weekdagen tussen 8 en 18 uur, kan u ons voor dringende medische hulp bellen op nummer 016 60 67 00. Kom nooit naar de praktijk zonder voorafgaand telefonisch contact, ook niet voor dringende hulp.

Na 18 uur (en voor 8 uur), in het weekend of op feest- en brugdagen belt u voor dringende hulp het centraal telefoonnummer 1733 van de wachtdienst. Na telefonisch contact kan u dan terecht op de huisartsenwachtpost.

Website: www.wachtpostleuven.be.

Weekenddagen: van vrijdagavond 18 uur tot maandagmorgen 8 uur.

Feestdagen: van vooravond 18 uur tot volgende morgen 8 uur.

Op brugdagen: doorlopend.

Adres: Hendrik Consciencestraat 33 te 3000 Leuven (zelfde ingang als spoeddienst Heilig Hart Ziekenhuis).


Nog meer informatie over dringende hulp en crisissituaties:

Apotheek van wacht: tel. 0903 99 000 of www.apotheek.be

Tandarts van wacht: tel. 0903 39 969 of www.tandarts.be

Antigifcentrum: tel. 070 245 245 of www.antigifcentrum.be

Zelfmoordlijn: tel. 1813 of www.zelfmoord1813.be

Tele-Onthaal: tel. 106 of www.tele-onthaal.be

Crisisopvang: tel. 078 150 300 of www.caw.be

JongerenAdviesCentrum: tel. 078 150 300 of www.jac.be

Intrafamiliaal geweld: tel. 1712 of www.1712.be