Consultaties en huisbezoeken

 

Op zoek naar informatie over onze dagelijkse werking?

Consultaties zijn enkel mogelijk na afspraak, op weekdagen tijdens de werkuren, voor zover er tijdvakken beschikbaar zijn. Bij voorkeur maakt u een afspraak online. Klik hier, of op de knop "AFSPRAAK" in het menu.

Als dit niet mogelijk is voor u, kan u ook een afspraak maken via de telefoon op het nummer 016 60 67 00 tussen 8 en 8:30 uur en tussen 17 en 18 uur (niet op woensdag). Annuleren van een afspraak gebeurt via dezelfde weg als ze gemaakt is.

Als de patiënt zich om medische redenen niet kan verplaatsen, komen wij ook op huisbezoek. Huisbezoeken kan u telefonisch aanvragen tussen 8 en 8:30 uur en tussen 17 en 18 uur.

Als het mogelijk is, komt de patiënt best naar de praktijk op consultatie. Dat is de juiste plek voor een sereen gesprek en een grondig onderzoek. Alle dossiers en informatie zijn er beschikbaar, en de nodige opvolging kan onmiddellijk gepland worden.

In deze huisartsenpraktijk verzorgen wij de hele breedte van de huisartsgeneeskunde. U kan bij ons terecht voor al uw medische problemen.

AANBOD:

Zwangerschapsbegeleiding en zuigelingenzorg

Gynaecologisch onderzoek en uitstrijkjes, anticonceptie, andere gynaecologische of seksuele problemen

Hechtingen, wondverzorging

Kleine ingrepen (bv: ingegroeide teennagel, wegname kleine huidletsels, cryotherapie van wratten...)

Bloedname, SOA-test

Algemene check-up en preventieve onderzoeken (bv: 50+, kankerscreening, preoperatief onderzoek)

ECG: electrocardiogram

Gezondheidsvoorlichting, rookstop, vaccinaties, reisadvies

Chronische aandoeningen, diabetes, hartfalen, COPD

Arbeidsongevallen

Thuiszorg: inrichten thuisbegeleiding

Palliatieve thuiszorg, stervensbegeleiding

Attesten invullen...